Uppdaterad den 7:22 / 25-feb-2020

Villkor

1. OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097, (härefter benämnt OLYMPUS) genomför en bonuskampanj.

2. För att göra anspråk på en bonus måste de kvalificerande inköpen göras mellan 15.02.2020 och 31.03.2020. Kvittot måste visa ett inköpsdatum inom denna tidsperiod.

3. Ansökningar måste tas emot fr.o.m 15.02.2020 t.o.m. 30.04.2020 före midnatt. Ansökningar som lämnas in efter detta datum kommer inte att behandlas.

4. Denna kampanj gäller endast följande OLYMPUS bonusprodukter:

Objektiv:
M. Zuiko Digital 12-100mm 1:4.0 IS PRO (1000 kr Cash Back)
M. Zuiko Digital 12-200mm 1:3.5-6.3 (1000 kr Cash Back)
Kameror:
OM-D E-M1 Mark II (1500 kr Cash Back)
OM-D E-M1X (1:1.2 PRO På köpet)

Samtliga objektiv måste köpas som en enskild produkt och inte som en del av ett paket. Ett objektiv som köpts som del av ett paket med OM-D E-M1 Mark II/OM-D E-M1X kvalificerar inte för bonus. OM-D E-M1 Mark II/OM-D E-M1X kan köpas separat eller i ett kit men då utgår endast bonus för kamerahuset.

5. Denna bonuskampanj är begränsad till nya produkter som har köpts i något av följande länder (ansökan om bonus måste göras i samma land): Danmark, Finland, Litauen, Norge, Sverige. Ansökan för bonuse kan endast göras i det land produkten är inköpt. Det går ej att kombinera det här bonuserbjudandet med andra Olympus-erbjudanden eller rabatter. Deltagarna måste vara minst 18 år gamla och vara bosatta i det aktuella landet.
Besök sidan för att ansöka där du bor för att skicka in din ansökan. Vänligen välj "i annat europeiskt land" och skicka in din registrering. När din ansökan är emottagen hos oss ändrar vi återförsäljarnamnet.

6. Denna bonuskampanj är endast giltig för nya produkter som köpts från svenska OLYMPUS-återförsäljare: se lista här.

7. OLYMPUS behandlar inte ansökningar som gäller andrahandsinköp av kampanjprodukterna. Alla bonusansökningar kontrolleras automatiskt avseende om de innehåller samma namn, serienummer och/eller bankuppgifter som en annan bonusansökan.

8. Bonusansökan kan endast göras genom följande länk: bonus.olympus.eu

9. För att göra anspråk på en bonus måste deltagarna fylla i alla relevanta uppgifter som är markerade med en asterisk på online-ansökningsformuläret. Förnamn och efternamn samt bankuppgifter måste fyllas i för att det ska gå att överföra pengar och för att bevisa deltagarens identitet. E-postadressen krävs för att uppdatera kunden om status för ansökan och för att kunna kontakta honom/henne i händelse av saknade eller felaktiga uppgifter. Produktens serienummer kommer att kontrolleras av OLYMPUS. Deltagaren måste dessutom ladda upp kvittot från inköpet av bonusprodukten så att kvittot är komplett och läsbart.

10. Genom att hävda ett bonuskrav, accepterar deltagarna att ett konto skapas i MyOlympus community ** och acceptera MyOlympus Användarvillkor. Deltagarna förklarar också sitt samtycke att deras personuppgifter kan lagras, användas och behandlas av Olympus enligt MyOlympus sekretessmeddelande.

11. För den här bonuskampanjen anlitar OLYMPUS följande försäljnings- och marknadsföringsföretag (härefter benämnt FÖRETAGET):
Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Rad, Kilkenny,
Irland
FÖRETAGET har rätt att behandla, inspektera och verifiera alla uppgifter som skickas in med anledning av denna bonuskampanj på ett sådant sätt att tillämpliga dataskyddslagar efterlevs.

12. Dataskydd: Alla uppgifter som samlas in under kampanjen används av OLYMPUS och FÖRETAGET uteslutande för denna kampanj. Uppgifter som inhämtas på detta sätt behandlas som strikt konfidentiella och kommer inte att lämnas vidare, hyras ut eller säljas till tredje part eller användas för reklamändamål.

13. När deltagaren registrerar sig får han/hon en automatisk e-postavisering som meddelar att ansökan har tagits emot och nu kommer att valideras.

14. Det kan ta upp till 30 dagar innan överföringen gjorts.

15. Bonuskampanjen gäller för den som ursprungligen köpt produkten och är begränsad till en bonus per person per produkt (max. 4 produkter). Bonusansökningar från företag, organisationer och institutioner samt bonusansökningar från återförsäljare exkluderas från detta erbjudande. Alla Olympus anställda är exkluderade från att delta i kampanjen.

16. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar i fall där mervärdesskatten inte har betalats.

17. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar om ansökan innehåller fel eller oriktigheter. Skadade, oläsliga eller ofullständiga ansökningar och kvitton är ogiltiga.

18. Produkter som har returnerats till återförsäljaren får inte användas för bonusanspråk i denna kampanj. OLYMPUS förbehåller sig rätten att kontrollera om produkter har återlämnats till återförsäljaren baserat på produktens serienummer och förväntar sig att kunder återför pengarna tillbaka till OLYMPUS om produkten återlämnas.

19. OLYMPUS ska inte vara skadeståndsskyldigt om detta erbjudande inte kan fullföljas på grund av oförutsedda omständigheter som utgör force majeure vilket är en händelse eller händelser som, utan att det beror på någon av parterna, omöjliggör genomförandet eller gör att det inte kan fullföljas nöjaktigt.

20.OLYMPUS förbehåller sig rätten att när som helst avbryta kampanjen.

21. Om du har några frågor beträffande denna kampanj kan du skicka e-post till: OLYMPUS@sales-promotions.com

22. Produkterna som ingår i detta kampanjerbjudande kommer att vara tillgängliga så länge de finns i lager. Om återförsäljare inte kan leverera kampanjprodukterna under kampanjperioden är inte detta OLYMPUS ansvar.

23. Genom att göra anspråk på en bonus anses deltagarna ha läst och accepterat dessa villkor liksom databehandlingen under kampanjen och försäkrar dessutom att de inskickade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

24. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tysk rätt och eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor är föremål för de tyska domstolarnas exklusiva behörighet. Om du är konsument med hemvist i EU påverkar detta inte dina rättigheter att väcka tvist till de behöriga domstolarna i ditt hemland och att även skydda dig enligt de obligatoriska bestämmelserna i lagen i ditt hemland.

25. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform som är avsedd för utomrättslig upplösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr (den så kallade OS-plattformen). Vi är inte heller intresserade av att delta i tvistlösningsförfaranden hos en konsument skiljedomskommitté, inte heller är vi skyldiga att göra det