14 dňová cesta.
2 veľké úžasné mestá.
1 systémový fotoaparát.

Vaša cesta, náš príspevok

Aktualizované dňa 9:39 / 11-jan-2019

Podmienky

1. Spoločnosť Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (ďalej len Olympus) usporadúva propagačnú kampaň s bonusmi.

2. Na uplatnenie nároku na bonus musí k nákupom, na základe ktorých naň vznikne nárok, dôjsť v období od 01.10.2018 do 15.01.2019. Pokladničné účtenky musia byť vystavené s dátumom spadajúcim do tohto obdobia.

3. Nároky na uplatnenie bonusu musia byť prijaté v období od 01.10.2018 do 15.02.2019 do polnoci. Žiadosti podané po tomto dátume nebudú akceptované.

4. Táto propagačná kampaň sa týka len uvedených bonusových produktov Olympus:

Objektívy:

M. Zuiko Digital 17mm F1.8 (75€ cashback)
M. Zuiko Digital 12mm F2.0 (100€ cashback)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (100€ cashback)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro (75€ cashback)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm F4.0‑5.6 (100€ cashback)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (100€ cashback)
Fotoaparáty:

OM-D E-M5 Mark II (€100 cashback)
OM-D E-M10 Mark III (€100 cashback)

Všetky objektívy musia byť zakúpené ako jednotlivé produkty nie v kitovom balení. Objektívy zakúpené v kite spolu s akýmkoľvek fotoaparátom sa pre získanie bonusu nekvalifikujú. Fotoaparát OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II je možné kúpiť ako samotné telo, alebo v kite s objektívom. Bonus sa tak vzťahuje len na telo, nie na objektív.

5. Táto propagačná kampaň s bonusom sa obmedzuje len na nové produkty zakúpené a nárokované v jednej z nasledujúcich krajín:  Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Anglicko. Nárok na bonus môžete získať iba v krajine v ktorej ste produkt zakúpili. Nárok na bonus nie je možné kombinovať s inými akciami alebo zľavami spoločnosti Olympus. Účastník musí mať aspoň 18 rokov a musí byť rezidentom jednej z uvedených krajín. Ďalej musí mať účastník platný bankový účet v danej krajine.

Na predloženie žiadosti vrátenia peňazí prosím navštívte internetovú stránku v krajine v ktorej žijete. Prosím vyberte "v inej európskej krajine" a predložte svoju registráciu. Po našom prijatí vašej žiadosti pozmeníme meno predajcu.

6.Táto propagačná kampaň s bonusom sa týka len nových produktov zakúpených priamo od autorizovaných predajcov Olympus: zoznam autorizovaných predajcov nájdete tu.

7. Spoločnosť Olympus nebude spracovávať nároky vznesené za nákupy propagovaných produktov z druhej ruky, rovnako ako za cezhraničné nákupy. Všetky zdvojenia v mene, sériovom čísle a/alebo bankových údajoch budú automaticky kontrolované.

8. Nárok na bonus môže byť uplatnený len na bonus.olympus.eu

9. Na vznesenie nároku na bonus musia účastníci vyplniť všetky príslušné údaje v online formulári, označené hviezdičkou. Na prevod peňazí a ako dôkaz o totožnosti účastníka musí byť vyplnené meno a priezvisko a bankové údaje. Pre zasielanie aktuálnych informácií a stave žiadosti a za účelom kontaktovania účastníka v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych údajov musí byť vyplnená emailová adresa. Spoločnosť Olympus bude overovať sériové číslo produktu. Ďalej musí účastník priložiť celú a čitateľnú faktúru/pokladničný blok od svojho bonusového produktu v elektronickej podobe.

10.Pre uplatnenie nároku na bonus, účastník súhlasí s vytvorením účtu na MyOlympus community** a súhlasí s podmienkami používania. Účastník tiež vyjadruje súhlas so svojimi poskytnutými osobnými dátami, ktoré môžu byť uložené, používané a spracovávané spoločnosťou Olympus podľa ochrany osobných údajov.

11. Spoločnosť Olympus pre účely tejto propagačnej kampane s bonusom poverila nasledujúcu reklamnú agentúru (ďalej len AGENTÚRA):

Sales Promotions
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Irsko

Táto AGENTÚRA je oprávnená preverovať a uchovávať všetky údaje poskytované v súvislosti s touto propagačnou kampaňou s bonusom tak, aby bolo zaručené dodržanie všetkých príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.

12. Ochrana osobných údajov: Všetky údaje zhromaždené v priebehu propagačnej kampane budú spoločnosťou Olympus a AGENTÚROU používané výhradne len pre účely tejto propagačnej kampane. S takto získanými údajmi bude nakladané ako s prísne dôvernými a nebudú poskytované, prenajímané, predávané tretím stranám ani použité pre reklamné účely.

13. Po registrácii účastník dostane automatický e-mail s informáciou o tom, že žiadosť bola prijatá a teraz sa overuje.

14. Táto transakcia môže trvať až 30 dní.

15. Propagačnej kampane s bonusom sa môže zúčastniť prvý kupujúci a je obmedzená na jeden nárok na osobu a produkt( max. 8 produktov). Z tejto ponuky sú vylúčené hromadné nároky spoločností, organizácií a inštitúcií a nároky distribútorov. Rovnako zamestnanci spoločnosti Olympus nemajú nárok na túto špeciálnu ponuku.

16. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo odmietnuť nárok v prípade nezaplatenia DPH.

17. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo odmietnuť chybné alebo nesprávne podané žiadosti. Poškodené, nečitateľné alebo neúplné žiadosti a účtenky sú neplatné.

18. V propagačnej kampani nemôžu byť nárokované výrobky vrátené späť dealerovi. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo podľa sériového čísla produktu skontrolovať, či produkty boli vrátené dealerovi a očakáva, že v prípade vrátenia produktu zákazník spol. Olympus peniaze prevedie späť.

19. Spoločnosť Olympus nebude zodpovedná za neplnenie tejto ponuky v prípade, že toto neplnenie bude spôsobené následnými okolnosťami zapríčinenými vyššou mocou, čo sú okolnosti, ktoré bez zavinenia ktorejkoľvek strany spôsobia nemožnosť plnenia alebo dostatočného vykonania.

20. Spoločnosť Olympus si vyhradzuje právo propagačnú kampaň kedykoľvek ukončiť.

21. Ak máte akékoľvek dotazy súvisiace s touto propagačnou kampaňou, pošlite ich prosím e mailom na: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Táto propagačná ponuka platí do vyčerpania zásob. Spoločnosť Olympus nie je zodpovedná za neplnenie objednávok propagovaných produktov distribútormi počas propagačného obdobia.

23. Uplatnením nároku na bonus účastníci potvrdzujú, že si prečítali a odsúhlasili tieto podmienky, rovnako ako spôsob, akým bude nakladané s ich osobnými údajmi, a ďalej potvrdzujú presnosť a úplnosť poskytnutých údajov.

24.Tieto podmienky sú v súlade s nemeckým právom, akékoľvek vzniknuté spory s týmito súvislosťami podliehajú výlučne právomoci nemeckých súdov. Ak máte bydlisko v krajine EU, nemá to vplyv na podanie sporu na vaše príslušné súdy vo vašej krajine a tiež na ochranu záväzných ustanovení práv vašej krajiny.

25. Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie online na http://ec.europa.eu/consumers/odr (tkz. OS platforma). Taktiež nemáme záujem o účasť na urovnávaní sporov v spotrebiteľskej arbitrážnej rade a nie sme povinní tak urobiť.