14 DAGERS TUR.
2 SPENNENDE BYER.
1 KAMERASYSTEM.

Din tur, vårt bidrag

Oppdatert 9:39 AM / 11-Jan-2019

Vilkår og betingelser

1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (heretter omtalt som Olympus) gjennomfører en bonuskampanje.

2. For å kreve cashback, må berettigede kjøp foretas mellom 01.10.2018 og 15.01.2019. Kjøpsdatoen på kvitteringen må være innenfor denne perioden.

3. Alle krav må være mottatt innen midnatt 15.02.2019. Krav sendt etter denne datoen blir ikke vurdert.

4. Denne kampanjen gjelder bare for følgende produkter fra Olympus:

Objektiver:

M. Zuiko Digital 17mm F1.8 (cashback 750 kr)
M. Zuiko Digital 12mm F2.0 (cashback 1000 kr)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (cashback 1000 kr)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro (cashback 750 kr)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm F4.0‑5.6 (cashback 1000 kr)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (cashback 1000 kr)
Kameraer:

OM-D E-M5 Mark II (cashback 1000 kr)
OM-D E-M10 Mark III (cashback 1000 kr)

Alle objektiver må kjøpes som et enkeltprodukt, altså ikke som en del av en pakke. Et objektiv som er kjøpt som en del av en kamerapakke, uansett kamera, kvalifiserer ikke til bonus. Kampanjekameraene OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II kan kjøpes som enkeltprodukt (kun kamerahus) og som pakke – i så tilfelle gjelder bonusen kun for OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II , ikke objektivet.

5. Denne kampanjen er begrenset til nye produkter. Disse må være kjøpt og gjort krav på i ett av følgende land: Andorra, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Irland, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Tyskland eller Storbritannia. Du kan bare sende inn krav i det landet du har kjøpt produktet. Kampanjen kan ikke kombineres med noen andre Olympus rabatter eller tilbud. Deltagerne må minst være 18 år og bo i ett av landene som er oppgitt ovenfor. Deltagerne må i tillegg ha en gyldig bankkonto i landet der produktet ble kjøpt.

Velg websiden til ditt bosted for å sende inn søknaden. Velg «annet europeisk navn» og send inn din registrering. Når vi har motatt registreringen vil vi endre navnet på forhandler.

6. Denne bonuskampanjen gjelder kun produkter som er kjøpt hos godkjente Olympus-forhandlere eller i vår nettbutikk. For å se en liste over norske forhandlere: her.

7. Olympus vil ikke behandle krav som gjelder bruktkjøp av kampanjeprodukter. Alle opplysninger som navn, serienummer og/eller bankinformasjon sjekkes automatisk for kopiering.

8. Bonuskravet kan kun fremsettes gjennom bonus.olympus.eu

9. For å kreve en bonus må deltagerne oppgi alle relevante opplysninger i det nettbaserte kravskjemaet. Obligatoriske felt er merket med stjerne. Fornavn, etternavn og bankinformasjon må fylles ut for å kunne overføre pengene. Dette skal også fungere som bekreftelse på deltagerens identitet. E-postadressen er nødvendig for å oppdatere kunden på status på tilbakebetalingen, samt for å kontakte ham/henne i tilfeller der det mangler eller er uriktige data. Produktets serienummer blir sjekket av Olympus. I tillegg må deltagerne laste opp en fullstendig og lesbar kjøpskvittering for bonusproduktet(ene).

10. Ved å registrere ditt cashback-krav godkjenner du registrering i vårt fotosamfunn MyOlympus** og godkjenner MyOlympus vilkår og betingelser. Ved registrering samtykker du til at dine data kan bli lagret, brukt og behandlet av Olympus i henhold til MyOlympus Privacy Notice.

11. For denne bonuskampanjens formål vil Olympus benytte følgende salgsbyrå (heretter omtalt som BYRÅET):

Sales Promotions
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny
Ireland

BYRÅET er berettiget til å behandle, kontrollere og sikre alle data som blir sendt inn i forbindelse med bonuskampanjen, på en slik måte at samsvar med gjeldende personvernlover er sikret.

12. Databeskyttelse: All data som blir samlet inn i løpet av kampanjen vil utelukkende bli brukt av Olympus og BYRÅET i forbindelse med denne kampanjen. Data som samles inn på denne måten blir behandlet strengt fortrolig. Data blir aldri gitt videre, utleid eller solgt til tredjeparter. De vil heller ikke bli brukt til annonseringsformål.

13. Etter registreringen mottar deltageren et automatisk e-postvarsel, som bekrefter at kravet er mottatt og blir validert.

14. Transaksjonen kan ta opptil 30 dager.

15. Bonuskampanjen er åpen for den opprinnelige kjøperen, og er begrenset til ett krav per person per produkt (maks.8). Krav fra selskaper, organisasjoner, institusjoner og krav fra forhandlere er ekskludert fra dette tilbudet. Olympus-ansatte kan ikke ta del i kampanjen.

16. Olympus forbeholder seg retten til å avvise krav i tilfeller der merverdiavgift ikke er betalt.

17. Olympus forbeholder seg retten til å avvise uriktige og mangelfulle søknader. Kvitteringer eller krav som er skadet, uleselige eller ufullstendige, er ugyldige.

18. Produkter som blir returnert til forhandler, er ikke berettiget til krav i løpet av kampanjen. Olympus forbeholder seg retten til å kontrollere om produkter er returnert til forhandler. Dette gjøres ved å kontrollere produktets serienummer. Kunden skal tilbakebetale beløpet til Olympus dersom produkt er returnert.

19. Olympus skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av dette tilbudet i tilfeller som skyldes force majeure, det vil si hendelser der ingen av partene kan klandres, der gjennomføring er umulig eller tilfredsstillende gjennomføring ikke er mulig.

20. Olympus forbeholder seg retten til å stoppe kampanjen når som helst.

21. Dersom du har spørsmål vedrørende denne kampanjen, kan du sende en e-post til: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Produktene i dette kampanjetilbudet er tilgjengelige så lenge lagerbeholdningen rekker. Hvis en forhandler ikke klarer å levere bestilte kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden, er det ikke Olympus' ansvar.

23. Ved innsending av bonuskrav regnes det som at deltagerne har lest og godtatt disse betingelsene og vilkårene samt tilhørende behandling av personopplysninger, samt som en forsikring om at oppgitte data er riktige og fullstendige.

24. Disse vilkårene reguleres av og tolkes i henhold til tysk lov, og eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene er underlagt de tyske domstolers eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du er forbruker med opphold i EU, påvirker dette ikke dine rettigheter til å bringe tvist til de kompetente domstolene i ditt hjemland, og du kan også nyte beskyttelse i henhold til de lovbestemte lovene i ditt bostedsland.

25. Europakommisjonen har utabeidet en nettbasert klageportal(den såkalte ODR-plattformen). Om du har problemer med en vare eller tjeneste du har kjøpt på nett kan du bruke denne portalen til å registrere en klage og få saken løst av et uavhengig tvisteløsningsorgan.