14 DNÍ NA CESTÁCH.
2 VELKOMĚSTA.
1 FOTOGRAFICKÝ SYSTÉM.

Náš příspěvek na Vaší cestě

Aktualizováno dne 9:39 / 11-led-2019

Podmínky

1. Společnost Olympus CZECH GROUP, člen koncernu, s.r.o., Evropská 176/16, Praha 6, (dále jen Olympus) pořádá propagační kampaň s bonusy.

2. Pro uplatnění nároku na bonus musí k nákupům, na základě kterých na něj vznikne nárok, dojít v období od 01.10. 2018 do 15.01.2019. Pokladní účtenky musí být vystaveny s datem spadajícím do tohoto období.

3. Nároky musí být přijaty do půlnoci dne 15.02.2019. Žádosti podané po tomto datu nemohou být zvažovány.

4. Tato propagační kampaň se týká pouze následujících bonusových produktů Olympus:

Objektivy:

M. Zuiko Digital ED 17mm F1.8 (cashback 2000 Kč)
M. Zuiko Digital ED 12mm F2.0 (cashback 2600 Kč)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (cashback 2600 Kč)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro (cashback 2000 Kč)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm F4.0‑5.6 (cashback 2600 Kč)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (cashback 2600 Kč)
Fotoaparáty:

OM-D E-M5 Mark II (cashback 2600 Kč)
OM-D E-M10 Mark III (cashback 2600 Kč)

Všechny objektivy musí být zakoupeny jako jednotlivé produkty a ne v kitu. Objektivy zakoupené v kitu spolu s jakýmkoliv fotoaparátem se pro získání bonusu nekvalifikují. Fotoaparát OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II lze zakoupit jako samotné tělo, ale také v kitu s objektivem. Bonus se pak vztahuje pouze na tělo, nikoliv na objektiv.

5. Tato propagační kampaň s bonusem se omezuje pouze na nové produkty zakoupené a nárokované v jedné z následujících zemí: Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Německo, Litva, Lucembursko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Nizozemsko, Velká Británie. Účastníkům musí být alespoň 18 let a musí být rezidenty jedné z uvedených zemí. Dále musí mít účastníci v zemi nákupu platný bankovní účet.

Navštivte stránku určenou pro vyřízení Cashbacku. Vyberte příslušnou zemi a odešlete vaši registraci. Po obdržení registrace, upravíme jméno prodejce.

6.Tato propagační kampaň s bonusem se týká pouze produktů zakoupených od autorizovaných prodejců Olympus: klikněte zde.

7. Společnost Olympus nebude zpracovávat nároky vznesené za nákupy propagovaných produktů z druhé ruky, stejně jako za přeshraniční nákupy. Veškerá zdvojení ve jméně, sériovém čísle a/nebo bankovních údajích budou automaticky kontrolována.

8. Nárok na bonus může být uplatněn pouze na bonus.olympus.eu

9. Pro vznesení nároku na bonus musí účastníci vyplnit všechny příslušné údaje v online formuláři, označené hvězdičkou. Pro převod peněz a jako důkaz o totožnosti účastníka musí být vyplněno jméno a příjmení a bankovní údaje. Pro zasílání aktuálních informací a stavu žádosti a za účelem kontaktování účastníka v případě chybějících nebo nesprávných údajů musí být vyplněna emailová adresa. Společnost Olympus bude ověřovat sériové číslo produktu. Dále musí účastník přiložit celou a čitelnou fakturu/pokladní účtenku od svého bonusového produktu v elektronické podobě.

10. Uplatněním nároku na bonus účastník souhlasí s vytvořením účtu v komunitě Můj Olympus** a přijímá Smluvní podmínky portálu Můj Olympus. Účastníci také deklarují svůj souhlas s tím, že mohou být jejich osobní údaje uloženy, používány a zpracovávány společností Olympus v souladu s prohlášením portálu Můj Olympus o ochraně osobních údajů.

11. Společnost Olympus pro účely této propagační kampaně s bonusem pověřila následující reklamní agenturu (dále jen AGENTURA):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Irsko

Tato AGENTURA má právo zpracovávat, kontrolovat a uchovávat veškerá poskytovaná data související s touto promo akcí. Vše způsobem, který garantuje shodu se zákony o ochraně osobních údajů.

12. Ochrana osobních údajů: Veškeré údaje shromážděné během propagační kampaně budou společností Olympus a AGENTUROU používány výhradně pro účely této propagační kampaně. S takto získanými údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a nebudou předávány, pronajímány, prodávány třetím stranám ani použity pro reklamní účely.

13. Po registraci účastník obdrží automatický e-mail s informací o tom, že žádost byla přijata a nyní se ověřuje.

14. Tato transakce může trvat až 30 dnů.

15. Propagační kampaně s bonusem se mohou účastnit první kupující a je omezena na jeden nárok na osobu a produkt (max 8 produktů). Z této nabídky jsou vyloučeny hromadné nároky společností, organizací a institucí a nároky distributorů. Taktéž zaměstnanci společnosti Olympus nemají nárok na tuto speciální nabídku.

16. Společnost Olympus si vyhrazuje právo odmítnout nárok v případě nezaplacení DPH.

17. Společnost Olympus si vyhrazuje právo odmítnout chybné nebo nesprávně podané žádosti. Poškozené, nečitelné nebo neúplné žádosti a účtenky jsou neplatné.

18.V propagační kampani nemohou být nárokovány výrobky vrácené zpět prodejci. Společnost Olympus si vyhrazuje právo podle sériového čísla produktu zkontrolovat, zda produkt byl vráceny prodejci a očekává, že v případě vrácení produktu zákazník spol. Olympus peníze převede zpátky.

19. Společnost Olympus nebude odpovědná za neplnění této nabídky v případě, že toto neplnění bude způsobeno následnými okolnostmi připsatelnými vyšší moci, což jsou okolnosti, které bez zavinění kterékoli strany způsobí nemožnost plnění nebo dostatečného provedení.

20. Společnost Olympus si vyhrazuje právo propagační kampaň kdykoli ukončit.

21. Pokud máte jakékoli dotazy související s touto propagační kampaní, zašlete je prosím emailem na: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Tato propagační nabídka platí do vyčerpání zásob. Společnost Olympus není odpovědná za neplnění objednávek propagovaných produktů distributory během propagačního období.

23. Uplatněním nároku na bonus účastníci potvrzují, že si přečetli a odsouhlasili tyto podmínky, stejně jako způsob, jakým bude nakládáno s jejich osobními údaji, a dále potvrzují přesnost a úplnost poskytnutých údajů.

24. Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu s německým právem a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výlučné jurisdikci německých soudů. Pokud jste spotřebitel s trvalý bydlištěm v EU, není tímto ovlivněno vaše právo předložit jakýkoli spor příslušným soudům v zemi vašeho bydliště a využít právní ochrany plynoucí ze závazných ustanovení právního řádu platného v zemi vašeho bydliště.

25. Evropská komise poskytuje platformu určenou pro mimosoudní online řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzv. Platforma OS). Nemáme zájem účastnit se řízení o urovnání sporů u spotřebitelské rozhodčí rady, ani nejsme povinni tak učinit.