14 ДНИ НА ПЪТ.
2 УНИКАЛНИ МЕСТА.
1 ФОТОГРАФСКА СИСТЕМА.

Вашето пътуване, нашият принос