14 ДНИ НА ПЪТ.
2 УНИКАЛНИ МЕСТА.
1 ФОТОГРАФСКА СИСТЕМА.

Вашето пътуване, нашият принос

Съхранете в снимки удивителните моменти от Вашето пътуване с най-мобилната фотографска система в света! Заявете своя бонус сега!

 • Icon1

  Покупката трябва да е направена в периода
  01.10.18 и 15.01.19

 • Icon2

  Заявки се приемат от 01.10.18
  до
  15.02.19

 • Icon3

  Моля, изчакайте верификация на Вашата заявка

 • Icon4

  Ще получите бонуса си до 8 седмици след подаване на заявката

Заявете своя бонус за тези великолепни продукти OLYMPUS!

Период на промоцията: 1.10.2018г. - 15.01.2019г. Важат определени Правила и условия. bonus.olympus.eu

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас по имейл: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Формуляр за заявка на бонуса

Моля, попълнете всички задължителни полета, маркирани с*.
Лична информация
*
*
*
*
*
*
*
*
*
България
Банкови Детайли
*
*
*
*
Информация за продукта
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
*
*
*
ДД/ММ/ГГГГ
*
Допълнителна информация
*
За да се регистрирате, трябва да сте навършили 18 или повече години.
Това ще ни помогне да Ви изпращаме персонализирани имейли.
*
Актуализирано на 9:39 / 11-яну-2019

Правила и условия

1. Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (наричан по-долу Olympus) провежда бонус - промоция.

2. За да получат бонуса си, участниците трябва да са направили покупка в периода между 01.10.2018 г. и 15.01.2019 г., което да бъде потвърдено от запазена касова бележка и фактура.

3. Заявките за бонус трябва да бъдат получени от 01.10.2018г. до 15.02.2019г. Заявки след тази дата няма да бъдат разглеждани.

4. Промоцията важи единствено за следните бонус - продукти Olympus:

• Обективи:

M. Zuiko Digital 17mm F1.8 (150 лв. бонус)
M. Zuiko Digital 12mm F2.0 (200 лв. бонус)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (200 лв. бонус)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro (150 лв. бонус)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm F4.0‑5.6 (200 лв. бонус)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (200 лв. бонус)
• Фотоапарати:

OM-D E-M5 Mark II (200 лв. бонус)
OM-D E-M1 0 Mark III (200 лв. бонус)

"Всички обективи трябва да бъдат закупени като отделен продукт, а не в комплект с други продукти. Обективите, закупени в комплект с OM-D E-M10 Mark III/ OM-D E-M5 Mark II, не отговарят на изискванията за получаване на бонус. Промоционалният OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II може да бъде закупен като отделен продукт (само тяло) или във фабричен комплект с обективи, но бонус се получава само за OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II."

 

5. Тази бонус - промоция важи само за нови продукти, закупени и регистрирани в някоя от следните държави: Андора, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Полша, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Холандия, Турция и Великобритания. Можете да заявите бонус само в страната, в която сте закупили продукта. Не можете да комбинирате тази промоция с други Olympus промоции и отстъпки. Участниците трябва да имат навършени 18 години и да пребивават в някоя от посочените държави.

Моля, посетете страницата за заявка на страната, в която пребивавате. Моля, изберете 'В друга Европейска държава', за да завършите регистрацията си. Веднага щом получим заявката Ви, ще променим името на дилъра.

6. Тази бонус - промоция е валидна единствено за продукти, закупени от лицензирани търговски обекти на Olympus.

7. ОLYMPUS няма да счете за валидни покупките „втора ръка“ на промоционалните продукти, както и трансгранични покупки. Всички съвпадения в име, сериен номер и/или банкови данни ще бъдат проверявани автоматично.

8. Заявяването на бонуса може да бъде направено единствено през сайта:

bonus.olympus.eu

9. За да изискат своя бонус, участниците трябва да попълнят всички необходими данни в онлайн формуляра, които са маркирани със звездичка. За да могат да бъдат преведени парите и да бъде доказана самоличността на участника, той трябва да предостави своето име и фамилия, както и банкови данни. Имейл адресът е необходим, с цел информиране на клиента за статуса на иска му/й и свързване с него/нея в случай на липсващи или неверни данни. Серийният номер на продукта ще бъде проверен от Olympus. Освен това, участникът трябва да прикачи фактурата за покупка на своя бонус - продукт в пълен и четлив вид.

10. При изпращането на заявката за бонус, участниците трябва да се съгласят и да създадат профил в платформата MyOlympus** като приемат Правилата за ползване. Участниците трябва също да декларират съгласието си подадените от тях лични данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от Olympus според Политиката за поверителност на MyOlympus.

11. За целите на тази промоционална оферта Olympus ще ползва услугите на следната агенция за насърчаване на продажбите (наричана по-долу Агенцията):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

Агенцията има правото да обработва, инспектира и запазва всички данни, предоставени в контекста на тази бонус - промоция по начин, който гарантира спазването на приложимото законодателство за защита на данните.

12. Защита на личните данни: Всички данни, събрани по време на промоцията, ще бъдат използвани от Olympus и Агенцията изключително за целите на тази промоция. Данните, събрани по този начин, се третират като строго поверителни и няма да бъдат предавани, отдавани под наем или продавани на трети страни, нито използвани за рекламни цели.

13. При успешно завършване на регистрацията участникът ще получи автоматично известяване по имейл, че искът му е получен и към момента се валидира.

14. Транзакцията може да отнеме до 30 дни.

15. Бонус - промоцията важи за първоначалния купувач и е ограничена до едно искане на човек за модел продукт (максимум 8 иска). Множество искове от фирми, организации и институции, както и искове от търговци са изключени от тази оферта. Служители на Olympus не могат да се възползват от тази промоция.

16. Olympus си запазва правото да отхвърля искове, при които не е платен ДДС.

17. Olympus си запазва правото да отхвърля заявления, при които липсват или са подадени грешни данни. Повредени, нечетими и/или непълни искове ще се считат за невалидни.

18. Продукти, които са изкупени обратно от търговеца, не могат да участват в промоцията. Olympus си запазва правото да проверява дали продуктите са били изкупени обратно от търговеца чрез серийния номер на продукта и очаква клиентът да преведе парите обратно на Olympus в случай, че продуктът е изкупен обратно.

19. Olympus не носи отговорност при неизпълнение на тази промоционална оферта, когато неизпълнението е причинено от форсмажорни обстоятелства, довели до събитие(я), направило пълното или задоволителното изпълнение на офертата невъзможно, без да има вина на никоя от страните.

20. Olympus си запазва правото да прекрати промоцията по всяко време.

21. Ако имате въпроси относно тази промоция, моля, изпратете имейл на:

OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Продуктите, включени в тази промоционална оферта, са налични до изчерпване на количествата. Неизпълнението на поръчки на промоционалните продукти от търговските обекти по време на промоционалния период не е отговорност на Olympus.

23. При изпращането на заявка за бонус от участник, ще се счита, че същият е прочел и приел тези правила и условия, както и правилата за третиране на данните. Освен това ще се счита, че участникът гарантира точността и пълнотата на предоставените данни.

24. Настоящите общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Федерална република Германия и всички спорове, възникващи във връзка с тези Правила и условия, са предмет на изключителната юрисдикция на германския съд. Ако сте потребител с местопребиваване в ЕС, това не засяга Вашите права за обжалване пред компетентните съдилища на Вашата държава, както и правото Ви на закрила съгласно задължителните разпоредби на законодателството на Вашата страна на пребиваване.

25. Европейската Комисия предоставя платформа за решаване на юридически казуси онлайн: http://ec.europa.eu/consumers/odr (наричана още OS platform). Нито сме заинтересовани да участваме в процедури за уреждане на спорове в арбитражен борд на потребителите, нито сме задължени да го направим.

* С изпращането на този формуляр Вие потвърждавате, че сте прочел/-а и се съгласявате с Правилата и условията на тази промоция. Приемате също, че информацията, подадена от Вас, ще бъде съхранена в съответствие със законовите разпоредби за Защита на личните данни.
* Съгласен/-а съм със създаването на профил в общността MyOlympus**и приемам Условията за използване на MyOlympus. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани от Olympus при спазване Политиката на поверителност на MyOlympus.
С настоящото се абонирам за имейл маркетинг от Olympus Europa SE & Co. KG и се съгласявам името и имейл адресът ми да бъдат обработвани от същите, за да ми бъде изпращана персонализирана и индивидуално подбрана информация и предложения за фотоапарати и аудиоизделия, както и свързани с това услуги.
** Ако вече имате профил в MyOlympus и сте посочили същия имейл адрес (от промоцията), профилът Ви ще бъде актуализиран.

*За допълнителна информация относно обработването на данни, включително следене на поведението и сроковете за съхранение, както и Вашите права по отношение на обработването на Вашите лични данни, моля, вижте нашата Бележка за поверителност и Политика относно бисквитките.  Ако повече не желаете да получавате нашия имейл маркетинг, можете да оттеглите съгласието по всяко време и безплатно, като щракнете тук. Можете да отмените абонамента си за бюлетина и като щракнете върху връзката за отмяна на абонамент в края на всеки бюлетин. Моля, имайте предвид, че Вашето оттегляне на съгласието няма да се отрази на законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди оттеглянето.