14 - DAGARSRESA.
2 TOPPENSTÄDER.
1 KAMERASYSTEM.

Din resa, ditt bidrag

Ta fantastiska bilder under resan med världens mest mobila kamerasystem och gör anspråk på din bonus nu! 

 • Icon1

  Köp mellan 01.10.18
  och
  15.01.19

 • Icon2

  Ansök mellan 01.10.18
  och
  15.02.19

 • Icon3

  Vänta på behandling och godkännande av din ansökan

 • Icon4

  När din ansökan har godkänts får du din cashback inom 8 veckor

Ansök om bonus för dessa fantastiska OLYMPUS-produkter!

* Erbjudande- och inköpsperiod: 1 oktober 2018 till 15 januari 2019. Villkor gäller bonus.olympus.eu.

Om du har några frågor skickar du oss ett e-postmeddelande på: OLYMPUS@sales-promotions.com.

Formulär för bonusansökan

Fyll i alla obligatoriska fält som är markerade med*
Personuppgifter
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sverige
Kontouppgifter
*
*
*
*
Produktuppgifter
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
*
*
*
DD/MM/ÅÅÅÅ
*
Ytterligare information
*
Du måste vara 18 år.
Det hjälper oss att skicka dig personliga e-postmeddelanden.
*
Uppdaterad den 9:39 / 11-jan-2019

Villkor

1. OLYMPUS Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097, (härefter benämnt OLYMPUS) genomför en bonuskampanj.

2. För att göra anspråk på en bonus måste de kvalificerande inköpen göras mellan 01.10.2018 och 15.01.2019. Kvittot måste visa ett inköpsdatum inom denna tidsperiod.

3. Ansökningar måste tas emot senast 15.02.2019 före midnatt. Ansökningar som lämnas in efter detta datum kommer inte att behandlas.

4. Denna kampanj gäller endast följande OLYMPUS bonusprodukter:

Objektiv:

M. Zuiko Digital 17mm F1.8 (bonus på 750 kr)
M. Zuiko Digital 12mm F2.0 (bonus på 1000 kr)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (bonus på 1000 kr)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Makro (bonus på 750 kr)
M. Zuiko Digital ED 9‑18mm F4.0‑5.6 (bonus på 1000 kr)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (bonus på 1000 kr)
Kameror:

OM-D E-M5 Mark II (bonus på 1000 kr)
OM-D E-M10 Mark III (bonus på 1000 kr)

Samtliga objektiv måste köpas som en enskild produkt och inte som en del av ett paket. Ett objektiv som köpts som del av ett paket med E-M10 Mark III / E-M5 Mark II kvalificerar inte för bonus. E-M10 Mark III / E-M5 Mark II kan köpas separat eller i ett kit men då utgår endast bonus för kamerahuset.

5. Denna bonuskampanj är begränsad till nya produkter som har köpts i något av följande länder (ansökan om bonus måste göras i samma land): Andorra Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,  Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien. Deltagarna måste vara minst 18 år gamla och vara bosatta i det aktuella landet.

Besök sidan för att ansöka där du bor för att skicka in din ansökan. Vänligen välj "i annat europeiskt land" och skicka in din registrering. När din ansökan är emottagen hos oss ändrar vi återförsäljarnamnet.

6. Denna bonuskampanj är endast giltig för nya produkter som köpts från svenska OLYMPUS-återförsäljare: se lista här.

7. OLYMPUS behandlar inte ansökningar som gäller andrahandsinköp av kampanjprodukterna. Alla bonusansökningar kontrolleras automatiskt avseende om de innehåller samma namn, serienummer och/eller bankuppgifter som en annan bonusansökan.

8. Bonusansökan kan endast göras genom följande länk: bonus.olympus.eu

9. För att göra anspråk på en bonus måste deltagarna fylla i alla relevanta uppgifter som är markerade med en asterisk på online-ansökningsformuläret. Förnamn och efternamn samt bankuppgifter måste fyllas i för att det ska gå att överföra pengar och för att bevisa deltagarens identitet. E-postadressen krävs för att uppdatera kunden om status för ansökan och för att kunna kontakta honom/henne i händelse av saknade eller felaktiga uppgifter. Produktens serienummer kommer att kontrolleras av OLYMPUS. Deltagaren måste dessutom ladda upp kvittot från inköpet av bonusprodukten så att kvittot är komplett och läsbart.

10. Genom att hävda ett bonuskrav, accepterar deltagarna att ett konto skapas i MyOlympus community ** och acceptera MyOlympus Användarvillkor. Deltagarna förklarar också sitt samtycke att deras personuppgifter kan lagras, användas och behandlas av Olympus enligt MyOlympus sekretessmeddelande.

11. För den här bonuskampanjen anlitar OLYMPUS följande försäljnings- och marknadsföringsföretag (härefter benämnt FÖRETAGET):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Rad, Kilkenny,
Irland

FÖRETAGET har rätt att behandla, inspektera och verifiera alla uppgifter som skickas in med anledning av denna bonuskampanj på ett sådant sätt att tillämpliga dataskyddslagar efterlevs.

12. Dataskydd: Alla uppgifter som samlas in under kampanjen används av OLYMPUS och FÖRETAGET uteslutande för denna kampanj. Uppgifter som inhämtas på detta sätt behandlas som strikt konfidentiella och kommer inte att lämnas vidare, hyras ut eller säljas till tredje part eller användas för reklamändamål.

13. När deltagaren registrerar sig får han/hon en automatisk e-postavisering som meddelar att ansökan har tagits emot och nu kommer att valideras.

14. Det kan ta upp till 30 dagar innan överföringen gjorts.

15. Bonuskampanjen gäller för den som ursprungligen köpt produkten och är begränsad till en bonus per person per produkt (max. 8 produkter). Bonusansökningar från företag, organisationer och institutioner samt bonusansökningar från återförsäljare exkluderas från detta erbjudande. Alla Olympus anställda är exkluderade från att delta i kampanjen.

16. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar i fall där mervärdesskatten inte har betalats.

17. OLYMPUS förbehåller sig rätten att avslå bonusansökningar om ansökan innehåller fel eller oriktigheter. Skadade, oläsliga eller ofullständiga ansökningar och kvitton är ogiltiga.

18. Produkter som har returnerats till återförsäljaren får inte användas för bonusanspråk i denna kampanj. OLYMPUS förbehåller sig rätten att kontrollera om produkter har återlämnats till återförsäljaren baserat på produktens serienummer och förväntar sig att kunder återför pengarna tillbaka till OLYMPUS om produkten återlämnas.

19. OLYMPUS ska inte vara skadeståndsskyldigt om detta erbjudande inte kan fullföljas på grund av oförutsedda omständigheter som utgör force majeure vilket är en händelse eller händelser som, utan att det beror på någon av parterna, omöjliggör genomförandet eller gör att det inte kan fullföljas nöjaktigt.

20. OLYMPUS förbehåller sig rätten att när som helst avbryta kampanjen.

21. Om du har några frågor beträffande denna kampanj kan du skicka e-post till: OLYMPUS@sales-promotions.com.

22. Produkterna som ingår i detta kampanjerbjudande kommer att vara tillgängliga så länge de finns i lager. Om återförsäljare inte kan leverera kampanjprodukterna under kampanjperioden är inte detta OLYMPUS ansvar.

23. Genom att göra anspråk på en bonus anses deltagarna ha läst och accepterat dessa villkor liksom databehandlingen under kampanjen och försäkrar dessutom att de inskickade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

24. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tysk rätt och eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor är föremål för de tyska domstolarnas exklusiva behörighet. Om du är konsument med hemvist i EU påverkar detta inte dina rättigheter att väcka tvist till de behöriga domstolarna i ditt hemland och att även skydda dig enligt de obligatoriska bestämmelserna i lagen i ditt hemland.

25. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform som är avsedd för utomrättslig upplösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr (den så kallade OS-plattformen). Vi är inte heller intresserade av att delta i tvistlösningsförfaranden hos en konsument skiljedomskommitté, inte heller är vi skyldiga att göra det.

* Genom att klicka på Skicka in bekräftar du att du har läst och accepterar villkoren för denna kampanj och att du accepterar att dina personuppgifter sparas i enlighet med Dataskyddslagen.
* Jag går med på att ett konto skapas i MyOlympus-gemenskapen** och accepterar villkoren för MyOlympus. Jag medger härmed att mina personuppgifter lagras, används och behandlas av Olympus i enlighet med integritetspolicyn för MyOlympus.
Härmed abonnerar jag på marknadsföring via e-post från Olympus Europa SE & Co. KG och samtycker till behandling av mitt namn och min e-postadress av dessa enheter för att skicka mig personlig och individualiserad information och erbjudanden om kamera- och ljudprodukter, samt tillhörande tjänster.
** Om du redan har ett konto hos MyOlympus med den e-postadress som användes för det här erbjudandet kommer kontot att uppdateras.

*För mer information om databehandling, inklusive beteendespårning och lagringsperioder, samt om dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy och Cookie-policy. Om du inte längre vill får vår marknadsföring via e-post kan du när du vill dra tillbaka ditt samtycke utan kostnad genom att klicka här. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken avregistrera i slutet av varje nyhetsbrev. Vänligen observera att om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte den lagenliga behandlingen baserat på ditt samtycke innan tillbakadragandet.